Medlemskap
Spørsmål og svar oppdateres løpende.
Videreutvikling
SPØRSMÅL: Hvem kan kalle seg en coach?
SVAR: “Coach” er ikke en beskyttet tittel i Norge, så hvem som helst kan skrive coach på visittkortet sitt. ICF jobber for å opprettholde en høy standard på utdannede coacher ved å tilby sertifiseringsprogrammer på tre forskjellige nivåer.

SPØRSMÅL: Hvilke skoler anbefaler du som kan gi meg den beste coachingutdanningen og samtidig sertifisere meg i henhold til ICF.
SVAR: Vi anbefaler ingen spesifikk opplæring eller selskap. Imidlertid er vår anbefaling at du går på en utdannelse som er akkreditert av ICF og basert på formålet du har med din spesielle coachingutdanning, undersøker hva de forskjellige utdanningsselskapene tilbyr og hva som er inkludert i utdanningen deres.

SPØRSMÅL: Hvor finner jeg godkjente opplæringsselskaper i andre land?
SVAR: Du kan finne hele ICFs register over godkjente opplæringsselskaper på Training Program Search Service

SPØRSMÅL: Jeg har gått på et coachingkurs som ikke er godkjent av ICF. Hvordan vet jeg om det kan regnes som “Coachspesifikk opplæring” i sertifiseringssøknaden min?
SVAR: Det vurderes fra sak til sak i forbindelse med sertifiseringssøknaden din. Du må innkludere dokumentasjon på hvordan emnene dine følger ICFs kjernekompetanse.

SPØRSMÅL: Hva skal jeg skrive på engelsk hvis jeg er utdannet ved et ICF-godkjent program?
SVAR: Navnet på opplæringsselskapet etterfulgt av Graduated.

SPØRSMÅL: Hvorfor ikke kalle deg en ICF -coach?
SVAR: ICF bruker ikke dette begrepet. Vi har valgt å snakke om ICF -medlemmer og ICF -sertifiserte coacher. Hvis vi alle holder oss til konseptene som ICF har valgt globalt, vil det øke anerkjennelsen og redusere forvirringen i markedet om hva som er hva.

SPØRSMÅL: Vi holder kurs for blant annet coacher. Hva skal til for at vi får det kurset godkjent av ICF?
SVAR: Du må deretter lage en CCE -søknad for kurset ditt. Du finner søknadsdokumentene nettsiden til ICF Globalt. Vi anbefaler at du søker som et “engangsarrangement” hvis du planlegger å holde opptil tre kurs per år. Hvis du planlegger å holde mer enn tre, bør du i stedet søke som en “tilbakevendende hendelse”. Forvent omtrent seks måneder i ventetid.

SPØRSMÅL: Jeg / vi gjennomfører coachopplæring i Norge, er godkjent av ICF og ønsker å stå på listen med ICF godkjente skoler. Hvordan gjør jeg det?
SVAR: Kontakt oss via skjemaet på nettsiden eller via epost

SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg få min coachingutdannelse akkreditert av ICF
SVAR: Du kan lese mer om dette på denne siden under “Sertifisering”.

Sertifisering
SPØRSMÅL: Hvor lang tid tar det å bli sertifisert?
SVAR: Coachfederation.org håndterer all sertifiseringer. Det kan ta mellom 4-14 uker fra du søker til du mottar sertifiseringen (forutsatt at du oppfyller kravene).

SPØRSMÅL: Kan du søke på sertifisering før utdanning og coachingpraksis er gjennomført?
SVAR: Nei, alt må være klart før du sender inn søknaden din.

SPØRSMÅL: Jeg har fullført et coachingkurs som ikke er godkjent av ICF. Hvordan vet jeg om det kan regnes som “Coachspesifikk opplæring” i sertifiseringssøknaden min?
SVAR: Det vurderes fra sak til sak i forbindelse med sertifiseringssøknaden din. Inkluder dokumentasjon på hvordan emnene dine følger ICFs kjernekompetansene.

SPØRSMÅL: Jeg har gjennomgått en coachopplæring som er en såkalt “Portfolio” -utdanning (Finns det noe slikt?) til ICF. Hvordan får jeg ICF -sertifisering?
SVAR: Bare pass på at du velger “Portfolio Application” i forbindelse med søknaden din.

SPØRSMÅL: Hvem kan kalle seg en coach?
SVAR: “Coach” er ikke en beskyttet tittel i Norge, så hvem som helst kan skrive coach på visittkortet sitt. ICF jobber for å opprettholde en høy standard på utdannede coacher ved å tilby sertifiseringsprogrammer på tre forskjellige nivåer.

Spørsmål: Hva skal jeg skrive på engelsk hvis jeg har et diplom fra en ICF-godkjent utdannelse?
Svar: Diplom i coaching – (etterfulgt av opplæringsselskapet)

Spørsmål: Hvorfor kan du ikke kalle deg en ICF-coach?
Svar: ICF bruker ikke dette begrepet. Vi har valgt å snakke om ICF -medlemmer og ICF -sertifiserte coacher. Hvis vi alle holder oss til konseptene som ICF har valgt globalt, vil det øke anerkjennelsen og redusere forvirringen i markedet om hva som er hva.

Spørsmål: Må du skrive helt ut hele sertifiseringen?
Svar: Les mer på https://coachingfederation.no/icf-varumarke/

Spørsmål: Jeg har søkt om høyere sertifisering, men har ikke fått svar innen den gamle sertifiseringen. Hva kan jeg skrive?
Svar: Formelt sett er en usertifisert i dette intervallet og kan ikke påberope seg selv den forrige graden av sertifisering, enn si den høyere. Hvis du er medlem, kan du skrive at du er ICF -medlem – har søkt om sertifisering hos ICF. I din CV kan du alltid skrive ut at du har blitt sertifisert i løpet av de pågående årene. ICF er unikt med tre år som kvalitetskrav og noe vi kan være stolte av.

SPØRSMÅL: Hva gjelder for oss som har studert på faglig nivå til en helsescoach, hvis vi ønsker å bli ICF-sertifisert?
SVAR: Vår anbefaling er å legge ved et dokument i søknaden, som beskriver hvordan de ulike emnene er knyttet til ICFs kjernekompetansene.

SPØRSMÅL: Jeg har sendt inn alt materiale for PCC -sertifisering og venter nå på godkjenning. På grunn av den lange køen har ACC-en min tid til å gå ut. Må jeg fornye ACC-en min likevel?
SVAR: Kontakt ICF Global og be om at ACC forlenges til du har en oppkjøringstid (?) for din PCC.

SPØRSMÅL: Det er på tide at jeg fornyer ICF -sertifiseringen og går fra ACC til PCC. En del av coachingtimene mine er jobbcoaching og coaching relatert til organisasjonsendringer. Hvordan teller jobbcoaching mot sertifisering? En del av det er råd, og jeg har hørt et sted at du teller halve tiden.
SVAR: Du blir alltid henvist til din egen samvittighet og de etiske reglene for å avgjøre hva som er coaching og hva som ikke er det.

SPØRSMÅL: Jeg må fornye min nåværende ACC -sertifisering. Det kreves minst 40 timer med CCE -opplæring, hvorav minst 24 av disse må ha ICF -kjernekompetanse. I tillegg til disse 40 timene kreves det også 10 mentortimer. Er 1 CCE -poeng det samme som 1 times CCE -opplæring?
SVAR: Ja, 1 CCE -poeng = 1 time = 1 enhet. Programmet heter CCE (Continuing Coach Education) og timene kalles følgelig CCEU (CCE Units) på engelsk. Dessverre oppstår forvirringen når lærerne oversetter begrepene på litt forskjellige måter til norsk.

SPØRSMÅL: Jeg har hørt at selve sertifiseringen koster ekstra, og jeg er ikke sikker på om noen selskaper baker den inn i totalprisen. Hvordan kan jeg avklare dette?
SVAR: Ta gjerne kontakt med skolen og still spørsmål. Eksempler på spørsmål du kan stille coachpedagogene er:
1. Hvor mange lærerstyrte opplæringstimer er inkludert?
2. Hvor mye mentor coaching / veiledning er inkludert?
3. Er kostnaden for sertifisering inkludert?
4. Hva trengs i tillegg til utdannelsen for å bli sertifisert? Hva koster det?
5. Er lærerne gode rollemodeller og erfarne coacher?
6. Er lærerne selv sertifisert? På hvilket nivå?

SPØRSMÅL: Jeg har nettopp godkjent sertifiseringen min. Når vil sertifiseringen min på det norske nettsiden endres? Kan jeg gjøre det selv?
SVAR: Ja, du oppdaterer profilen din selv. Under påloggingsmenyen er det en lenke “Min profil”, hvor du oppdaterer din informasjon.

SPØRSMÅL: Tar det lang tid å få resertifiseringen din godkjent fra ICF Globalt?
SVAR: Nei, det tar vanligvis bare noen få uker fordi det ikke kreves ny eksamen for fornyelsen.

SPØRSMÅL: Hvem kan være mentorcoach?
SVAR: For å være mentorcoach må du være sertifisert på minst samme nivå som personen du er mentorcoach for.

Mentoring

Q: Hva er fordelene med mentorcoaching?

A: Mentorcoaching er et viktig element i ICF-sertifiseringen og skal bidra til at coachen øker sin bevissthet om kjernekompetansene og utvikler sine coachingferdigheter.

Q: Hvordan foregår en mentorcoaching samtale?

A: Mentorcoaching innebærer å gi tilbakemelding på coachingkompetansene. Tilbakemeldingene skal gis på en konstruktiv, reflekterende og åpen måte i samtale med kandidaten og alle kjernekompetansene vurderes. Coachingsamtalene kan foregå enten ved at mentorcoach observerer en coachingsamtale eller at kandidaten sender inn opptak av en coachingsamtale. I tillegg kan kandiaten coache sin mentorcoach. Mentorcoaching kan også være en samtale mellom coach og mentor om coachens bruk av kjernekompetansene.

Q: Hvordan finner jeg en coach?

ICF har et eget mentorcoach-register som du kan benytte. Du kan også bruke en annen coach, men da må du benytte en ICF-sertifisert coach som er på samme nivå som seg selv eller høyere som mentor coach.

Q: Hva er kravene til mentorcoaching?

ACC Renewal Mentor Coaching Requirements

PCC Mentor Coaching Requirements

MCC Mentor Coaching Requirements

Partnerskap
Spørsmål og svar oppdateres løpende.