Styret var samlet til heldagsmøte 17. september der fokus var på å opprettholde og bedre basistjenester som baserer seg på hovedlinjene: Utdanne medlemmer & andre – Hjelpe og støtte medlemmer – Utdanne markedet (hovedlinjene er under revisjon ifm. ny strategiplan).
Vi hadde også gode dialoger rundt hvilke prosjekter vi ønsker og har kapasitet til å ta på oss fremover.