Du har kanskje fått med deg at det jobbes med en Norsk Standard for Coaching.
Initiativtakere til denne prosessen var Den Norske Coach Forening (DNCF). De fikk med ICF Norge
og det etablert et offisielt prosjekt i regi av Standard Norge.
Prosjektkomiteen består av flere og ulike aktører relatert til coaching (skoler, kjøpere, tilbydere). Hele
arbeidete styres av valgt prosjekter og Standard Norge.
Bakgrunnen for denne prosessen et felles ønske om å samle og heve standarden for coaching og
derigjennom formalisere hva involverte aktører mener bør være styrende for profesjonelle coacher.
Første høringsutkast er planlagt ferdig i løpet av høsten og vil sendes ut på offisiell høring i regi av
Standard Norge. Styret vil komme tilbake med mer informasjon når høringsnotatet er klart.