Om ICF Globalt

International Coaching Federation (ICF) er den ledende globale organisasjonen som er dedikert til å fremme coaching som yrke ved å sette standarder for coaching, tilby uavhengige sertifiseringsprogrammer og bygge et verdensomspennende nettverk av utdannede coacher.

Som verdens største bransjeorganisasjon for profesjonelt utdannede coacher, skaper ICFs merkevare umiddelbar troverdighet for medlemmene.

ICF er det eneste globalt anerkjente, uavhengige sertifiseringsorganet for coacher. Sertifisering tildeles fagutdannede coacher som oppfyller kravene til opplæring, erfaring, har demonstrert en grundig forståelse av ICFs kjernekompetanse og etiske retningslinjer. Å oppnå en sertifisering innen ICF betyr at coachen har vist engasjement, integritet, forståelse, coachingferdigheter og hengivenhet overfor sine kunder.

ICF akkrediterer også opplæringsprogrammer som gir coachspesifikk opplæring. Akkrediterte utdanningsprogrammer må gjennomgå en streng prosess og vise at læreplanen er i tråd med ICFs kjernekompetanser og etiske retningslinjer.

I dag er ICF spesielt anerkjent blant profesjonelle coacher rundt om i verden for sitt arbeid med å:

 • Utvikle kjernekompetanser for profesjonell coaching
 • Etablere en profesjonell etisk kodeks og etiske standarder
 • Gi et internasjonalt anerkjent sertifiseringsprogram
 • Etablere retningslinjer ved å akkreditere coachspesifikke opplæringsprogrammer
 • Gi kontinuerlig utvikling gjennom arrangementer i verdensklasse – Community of Practice (CPs)

Visjon

Coaching er en integrert del av et samfunn i utvikling og hvert ICF medlem representerer den høyeste kvalitet innen profesjonell coaching.

Misjon

International Coaching Federation leder den globale utviklingen av coaching som profesjon

Kjerneverdier

Vi er opptatt av pålitelighet, åpenhet, aksept og kongruens og anser at alle deler av ICF-samfunnet er gjensidig ansvarlig for å opprettholde følgende verdier:

 1. Integritet: Vi opprettholder de høyeste standarder både for coaching som profesjon og vår organisasjon.
 2. Fortreffelighet: Vi setter og demonstrerer høye standarder og kvalitet for profesjonell coaching, kvalifikasjoner og kompetanse.
 3. Samarbeid: Vi verdsetter den sosiale tilknytningen og samfunnsbygging som skjer gjennom samarbeid og felles prestasjon for oppnåelse av resultater.
 4. Respekt: Vi er inkluderende og verdsetter mangfold og rikdom hos våre globale interessenter. Vi setter mennesker først, uten at det går ut over standarder, retningslinjer og kvalitet.

ICFs definisjon av coaching

ICF definerer coaching som samarbeid med kunder i en gjennomtenkt og kreativ prosess som inspirerer dem til å maksimere sitt personlige og profesjonelle potensial.

Strategisk plan

Godkjent av ICF Global Board, september 2019. Hensikten med vår strategiske plan 2021-2023 er at ICF leder an i å transformere liv og derved bidra til et vellykket samfunn der kundene forbinder ICF -coacher med de høyeste standarder. Dette oppnås gjennom følgende fire strategiske mål:

 1. Styrke den faglige utviklingen av medlemmene ved å utnytte ICFs kollektive ressurser.
 2. Lag samhold og nettverksstrukturer.
 3. Fremme coaching i samfunnet og posisjonere ICFs merkevare som det åpenbare valget i markedet
 4. Lage vilkår for engasjement og utvikling blant våre frivillige

Etikk

ICF er ledende innen utvikling, definisjon og filosofi om coaching og har etablert etiske retningslinjer for alle medlemmer. Gjennom de etiske retningslinjene betyr en revisjonsprosess for etisk oppførsel, en etablert programklageprosess og et uavhengig vurderingskomité (ICB) at ICF stiller store krav til profesjonelle coachingstandarder mens klienter / kunder har et sted å sende inn etiske klager angående ICF -medlemmer, ICF-sertifikatinnehavere eller ICF-akkrediterte opplæringsprogrammer.

Varemerke

Som verdens største bransjeorganisasjon for profesjonelt utdannede coacher, skaper merkevaren umiddelbar troverdighet.

 • Sikrer at tilknyttede coacher oppfyller kravene og følger standardene og retningslinjene som er etablert og fortsetter å utvikle sine coachingferdigheter.
 • Sikrer deg som kunde / kunde å forvente profesjonell, kvalitetssikret og coaching som følger klare etiske retningslinjer.
 • Det er klare retningslinjer for bruk av merkevaren for medlemmer, utdannelser, sertifiseringer og godkjente utdanningsselskaper.

Kort historie om ICF

Thomas Leonard startet International Coach Federation (ICF) i 1995 som en ideell organisasjon for andre coacher med sikte på å støtte hverandre og utvikle yrket. Året etter ble det utnevnt en president og et styre ble opprettet. Allerede i 1996 var det over 60 ideelle organisasjoner fra ICF over hele verden. I 1999 ble ICF Nordic grunnlagt og i 2009 overtok ICF Norge ansvaret for den norske virksomheten.

Globalt har ICF i dag mer enn 45 000 aktive medlemmer i over 150 land, og i Norge er det ca 50 sertifiserte coacher.

Alle medlemmer av den norske bransjeorganisasjonen har gjennomgått ICF-akkreditert coachingutdannelse (eller er i opplæring), ferdigheter utvikles kontinuerlig, følger våre etiske retningslinjer og de fleste medlemmer velger å kvalitetssikre coaching via sertifiseringssystemet. ICF Sertifiserer profesjonelle coacher som har oppfylt kravene til opplæring, erfaring og viser en grundig forståelse av coachingferdighetene og de etiske retningslinjene.

I 2020 byttet vi navn til International Coaching Federation.