Definisjon

ICF definerer coaching som samarbeid med klienter i en gjennomtenkt og kreativ prosess som inspirerer dem til å maksimere sitt personlige og profesjonelle potensial.

Coaching tar sikte på å fremme, identifisere og utvikle personlige, profesjonelle eller forretningsmessige mål, samt å utvikle og implementere en strategi eller plan for å nå målene.

ICF har definert 8 kjernekompetanser og etiske retningslinjer som sammen utgjør kjernen i ferdighetene en profesjonelt trent coach må ha og demonstrere. Disse kjernekompetansene og de etiske retningslinjene er utviklet for å støtte en bedre forståelse av ferdighetene og perspektivene som brukes i coaching.

Kjernekompetansen og de etiske retningslinjene danner grunnlaget for ICFs sertifiseringsprosess. En coach som er utdannet og sertifisert i samsvar med ICFs krav og definisjon jobber ut fra at klienten er en ekspert i sitt liv og arbeid og derfor stiller spørsmål i stedet for å gi råd.

På denne bakgrunn er det coachen sitt ansvar å:

  • Utforske, avklare og holde samtalen innenfor rammen av hva klienten ønsker å oppnå gjennom aktiv lytting og tilstedeværelse
  • Oppmuntre klienten til selvinnsikt gjennom direkte kommunikasjon
  • Stille kraftfulle spørsmål for å gi klienten ny innsikt og løsninger
  • Lag gode betingelser for at klienten kan ta ansvar og gjøre fremskritt

Coaching brukes til å finne løsninger på problemer og gjøre det som er bra enda bedre.