Om oss

 

ICF Norge har som formål å utvikle profesjonalitet i coachingbransjen ved å fremme ICFs sertifiseringsordning, etikk og standarder for coaching.

ICF Norge er en medlemsorganisasjon for profesjonelle coacher. Organisasjonen ledes av et styre og arbeidet er basert på frivillighet. ICF Norge har ca 70 medlemmer spredt over hele landet og de fleste av våre medlemmer er ICF-sertifiserte coacher. ICF Norge er en underavdeling av International Coach Federation som har over 45.000 medlemmer i 150+ land.

ICF Norge fasiliterer et nettverk av profesjonelle coacher og tilbyr nettverksarenaer, kompetanseutvikling og rådgivning om sertifisering og medlemskap.

ICF Norge er etablert i 2006 som en ideell organisasjon. Den drives av engasjerte mennesker, med kunnskap om de kraftfulle effektene av coaching og de fordelene for samfunnet, som en positiv coachende varemåte kan skape for samfunnet. ICF Norge deler ICF Global sine visjon, misjon og kjerneverdier, samt gjør lokale tilpasninger ved behov. ICF Norges oppgave er å introdusere og demonstrere disse på det norske coachingmarkedet.

Vi ønsker også å være til støtte for innkjøpere av coaching. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Styret ICF Norge 2023 – 2024

består av seks medlemmer og støttes av to varamedlemmer

Styreleder

Jan Sølvberg

Nesteleder

Anne-Grethe Gamst Reichelt

Direktør Økonomi

Charlotte Nilsen

Direktør Kommunikasjon

Mary-Blair Aasen

Direktør Medlemsutvikling

Maren Nordal

Direktør Kompetanseutvikling

Agnese Daniluka

Direktør Partnerships og Prosjekter

Karianne Sæter

Varamedlem

Helen Aasgaard

Varamedlem

Beate Storhaug

Etisk komite

Den etiske komiteens oppgave er å støtte det norske coachingmarkedet med informasjon, opplæring og seminarer knyttet til ICFs etiske retningslinjer. Komiteen støtter også ICF Norges medlemmer i spørsmål knyttet til etiske dilemmaer som kan oppstå i rollen som profesjonell coach.

Leder Etisk komittee

Andrea Altier

Etisk komittee medlem

Laila Stange

Etisk komittee medlem

Turid Eskedal

Årsmøte og vedtekter

Årsmøtet er ICF Norges høyeste organ. Det er årsmøtet som legger rammene for hvordan styret skal jobbe den perioden de er valgt for. Årsmåtet avholdes én gang pr år – vanligvis i forbindelse med Coachingkonferansen i mai. Alle medlemmer av ICF Norge har anledning til å sende inn forslag til årsmøtet, kan møte og stemme ved valg.

Hvis du ønsker å vite mer om årsmøtet og hvordan styret jobber, se VEDTEKTER_FOR_ICF_NORGE.