ICF Norway Chapter

Vi er kommet til et avgjørende øyeblikk for coaching i Norge, og du har mulighet til å være med å påvirke veien videre for deg selv og kommende generasjoner av coacher. Første høringsutkast for Norsk Standard for coaching er nå klart (delen som omtaler “Krav til kompetanse”) og vi ønsker at du gir oss din tilbakemelding!

Snakk med andre coacher, kunder eller andre du mener kan ha meninger om dette. Fristen for tilbakemelding på selve høringsnotatet er 11.september.  MEN vi trenger tilbakemelding innen 9. august 2022 slik at vi får tid til å gå over innkomne svar fra alle interessenter, før vi gir et samlet svar fra ICF Norge.

Du gir oss tilbakemelding ved å svare i  denne linken. Det er en google forms hvor du kan legge inn svarene dine, og denne gangen ber vi om epostadresse og navn slik at vi har muligheten til å avklare eller om vi trenger mer input. Det vi i hovedsak trenger input på er følgende:

1) Dersom denne standarden går gjennom, hva innebærer dette for deg som medlem?

2) Hva må evt. gis tilbakemelding på for at denne standarden er til det beste for våre medlemmer og ICF golden standard?

Ved spørsmål ta kontakt med Jan Sølvberg (jan@solvberg.com eller telefon 482 27 171)  Anne – Grethe Reichelt (anneg.moen@me.com eller telefon 976 52 725)