ICF tilbyr ikke coachingutdannelser. ICF godkjenner skolene (opplæringsprogrammene) for de som ønsker å lære opp coacher, basert på ICFs kjernekompetanser, etiske retningslinjer og spesifikke krav. Når du velger en coachingutdannelse/skole, som er akkreditert av ICF, kan du føle deg trygg på at du vil få en kvalitetssikret og coachpesifikk utdanning. Imidlertid er det ICF som sertifiserer utdannede coacher. Dette gjør ICF til en uavhengig part som dermed kontrollerer kvaliteten på opplæringen gjennom sin akkrediteringsprosess og deretter sertifiserer coacher som har gjennomgått en akkreditert coachingutdannelse.

Vurderer du å utdanne deg til å bli coach? Da bør du først klargjøre formålet med utdannelsen din. Det varierer hva som er inkludert i hver utdannelse, og nedenfor kan du lese mer om de forskjellige akkrediteringsløpene (ACTP – ACSTH – CEE).

På denne siden finns det også en liste med coachingutdannelser som har en nåværende akkreditering fra ICF, med instruktører, som er også medlemmer av ICF Norge.

Opplæring, utdanning, kontinuerlig kompetanseheving

 

ACTP (Accredited Coaching Training Program) er beregnet for tredjeparts opplæringsleverandører som har fått sitt utdanningsprogram akkreditert av International Coaching Federation (ICF). ACTP-akkrediterte opplæringsprogrammer kan betraktes som et “altomfattende” utdanningsprogram. For ACTP -godkjenning må opplæringen inneholde minst 125 opplæringstimer, mentorcoaching og en evalueringsprosess. Studenter i et ACTP-program kan søke om ACC- og PCC-sertifisering via ACTP-løpet, forutsatt at alle andre kriterier for hver sertifisering er oppfylte.

I Norge er det for tiden følgende ACTP ICF-godkjente utdannelser/skoler:

ACSTH (Approved Coaching Specific Training Hours) er beregnet for tredjeparts opplæringsleverandører som har fått opplæringen godkjent av International Coaching Federation (ICF). ACSTH kan betraktes som et “al la carte” -utdanningsprogram, som tilbyr kurs på minst 30 timer. Etter utdannelsen er gjennomført kan studentene søke om ACC- og PCC-sertifisering via ACSTH-løpet, forutsatt at alle andre kriterier for sertifisering er oppfylte.

I Norge er det for tiden følgende ACSTH ICF-godkjente utdannelser/skoler: 

CCE (Continuing Coach Education) er beregnet for tredjeparts opplæringsleverandører som har fått utdanningen godkjent av International Coaching Federation (ICF). CCE kan betraktes som komplementær og avansert utdanning for de som ønsker å tilegne seg ny læring og / eller de som ønsker å fornye sertifiseringen. Etter utdanningen kan studentene søke om ACC- og PCC –sertifisering via PORTFOLIO -løpet, forutsatt at alle andre kriterier for sertifisering er oppfylte.

Kontinuerlig coachopplæring (CCE) skjer etter avsluttet coaching utdanning og CCE -enheter er tildelt i to kategorier:

Kjernekompetanse: (Avanserte) spesifikke krav til hva en akkreditert coach bør kunne og levere, beskrevet i ICFs åtte kjernekompetanser.
Ressursutvikling: Opplæring i ferdigheter som bidrar til coachens faglige utvikling (for eksempel personlig utvikling, coachingverktøy eller vurderinger, forretningsbygging eller annet som faller utenfor ICFs åtte kjernekompetanser)

For at CCE -punktene skal være gyldige, må elevens navn, arrangement / utdanningsnavn, dato og antall fullførte utdanningstimer per kategori vises på CCE -sertifikatet.

Supervision

Profesjonell vekst og kontinuerlig utvikling er en forutsetning for ICF-sertifiserte coacher. Gjennom supervision kan coachen videreutvikle seg gjennom samtaler med sin supervisor.

Definisjon:

Coaching supervision er et samarbeid mellom en coach og en supervisor og treningen foregår gjennom dialog og refleksjon. Hensikten er at coachen skal reflektere over seg selv og sin egen praksis og handlemåte og på denne måten bidra til at han eller hun kan utvikle seg i sin relasjon til klienten.

Formål:

En supervisionsamtale kan bl.a. inneholde følgende:

  • Refeksjon om coachens egne indre dialog  og prosesser
  • Avdekke blindsoner hos coachen og parallelle prosesser i coachingen
  • Etiske forhold
  • Fokus på tema som kan bidra til at coachen opplever trygghet og mestring
  • Utforske og på denne måten styrke de ulike sider av relasjonen mellom coach og klient

ICFs anbefaling:

ICF anbefaler supervision for alle som jobber som coach på heltid for å styrke sin profesjonelle utøvelse av coachingfaget. Det kreves særskilt utdannelse for å bli supervisor.

Her kan du lese mer om supervision.

Mentorcoaching / Mentoring

Hvordan finne en mentorcoach blandt våre medlemmer?

Mentorcoaching er et viktig element i ICF-sertifiseringen og skal bidra til at coachen øker sin bevissthet om kjernekompetansene og utvikler sine coachingferdigheter.

Mentorcoaching innebærer å gi tilbakemelding på coachingkompetansene. Tilbakemeldingene skal gis på en konstruktiv, reflekterende og åpen måte i samtale med kandidaten og alle kjernekompetansene vurderes. Coachingsamtalene kan foregå enten ved at mentorcoach observerer en coachingsamtale eller at kandidaten sender inn opptak av en coachingsamtale. I tillegg kan kandiaten coache sin mentorcoach. Mentorcoaching kan også være en samtale mellom coach og mentor om coachens bruk av kjernekompetansene.

ICF har et eget mentorcoach-register som du kan benytte. Du kan også bruke en annen coach, men da må du benytte en ICF-sertifisert coach som er på samme nivå som seg selv eller høyere som mentor coach.

Her kan du lese mer om kravene til mentorcoaching:

ACC Renewal Mentor Coaching Requirements

PCC Mentor Coaching Requirements

MCC Mentor Coaching Requirements

ICF Global forskning

International Coach Federation er ledende i formidling av forskning og studier om coaching. Les mer her:
Lurer du fortsatt på noe? Sjekk vår Q&A’s område!