ICF Sertifisering – et kvalitetsstempel

 

En ICF-sertifisert coach har investert tid og ressurser i å utvikle sine coachingferdigheter gjennom utdannelse og praktisk coachingerfaring. Coachens kunnskaper blir vurdert og testet opp i mot ICFs internasjonale standard for coaching. Les mer om sertifiseringsnivåene ACC, PCC og MCC og hvordan du går frem ved resertifisering.

De ulike sertifiseringsnivåene (ACC, PCC og MCC) beskriver coachens erfaring og kompetanse. Hva som kjennetegner sertifiseringene kan du lese mer om her.

Professional Certified Coach (PCC) Markers
ICF-akkrediterte utdannelser/skoler i Norge

Dersom du har spørsmål om sertifiseringsordningen, kan du henvende deg til ICF Norge, icfcoacher@gmail.com eller ICF Global support@coachfederation.org

ICF (International Coaching Federation) tilbyr det eneste kjente globale sertifiseringssystemet for coacher som ikke er knyttet til en bestemt utdanning. Formålet med sertifiseringssystemet er å sikre kvaliteten på coaching rundt om i verden, i samsvar med ICFs etiske retningslinjer og kjernekompetanser. ICF Sertifiserer på 3 nivåer (ACC, PCC, MCC) og en sertifisering fra ICF er gyldig i tre år fra dagen coachen mottok sertifikatet sitt. Nedenfor kan du lese om kravene til hver sertifisering og se et opptakk (på svensk) som beskriver hvordan sertifiseringsprosessen fungerer. Alle sertifiseringsprosesser håndteres av ICF global.

3 sertifiseringsnivåer

Associate Certified Coach – ACC

60 timer Coachingutdannelse

100 timer Praktisk Coachingerfaring

10 timer Mentorcoaching

Professional Certified Coach – PCC

125 timer Coachingutdannelse

500 timer Praktisk Coachingerfaring

10 timer Mentorcoaching

Master Certified Coach – MCC

200 timer Coachingutdannelse

2 500 timer Praktisk Coachingerfaring

10 timer Mentorcoaching

Diplomert coach brukes som begrep for de som har fullført en coachingutdannelse på mer enn 60 timer og har bestått de praktiske og teoretiske testene som opplæringen inneholder. Det er en betegnelse på en utdannet, ennå ikke sertifisert coach.

Midlertidige endringer under Covid-19

Søknad om ACC eller PCC – Kravet om antall coachingtimer må fylles ut i nær fremtid, utvidet fra 18 måneder til 24 måneder.

Søknad om ACC, PCC eller MCC – Antall tillatte ProBono -timer som kan regnes som coachingerfaring økes til henholdsvis 30, 60 og 300 timer.

Endringene gjelder fra den 9.april 2020 til den 31.desember 2021

ICF tilbyr tre ulike spor til sertifisering

Avhengig av hvilken type utdanning coachen har valgt, kan hun/han velge å sertifisere seg via ACTP-, ACSTH- eller Portfolio-løpet. Vær oppmerksom på at alle opplæringstimer, coachingerfaring og mentortimer bare kan telles fra det tidspunktet coachen begynte sin ICF-akkrediterte utdannelse. Erfaring og timer som coachen har fått før utdannelsen startet kan dermed ikke krediteres. Nedenfor kan du lese mer om hva som kreves for hvert sertifiseringsspor og sertifiseringsnivå.

ICF Associate Certified Coach (ACC)

 

ACC er det første sertifiseringsnivået i ICF. For å oppnå ACC velger du mellom tre ulike utdannelsesforløp, du kvalifiserer deg via ACTP-, ACSTH-, eller porteføljeveien. Har du utdannelse fra en ICF godkjent skole, dekker du kravet direkte til å søke om sertifisering som ACTP.

Generelle krav:

 • Accredited Coach Training ved en ICF godkjent skole.
 • 100 dokumententerte coachingtimer med minst 8 klienter. 25 timer må være gjennomført i løpet av de siste 18 månedene før du søker ACC-sertifisering.
 • 10 timer mentorcoaching  med en coach på ACC-, PCC- eller MCC-nivå.
 • Bestått resultat for etikk testen Coach Knowledge Assessment test (CKA).

ACC via ACTP sporet

 • Coachen har fått et ACTP diplom hvor antall opplæringstimer, mentorcoachingtimer, osv. ingår. I tillegg er coachen påvist PCC ferdigheter av ICFs kjernekompetanser i en coachingsesjon, bedømt av en ICF-eksaminator.
 • Minst 100 timers coachingerfaring, hvor av max 25 timer pro bono. Minst 25 av disse 100 timer må ha vært gjennomført i de siste 18 månader.
 • Minst 8 kunder.
 • Godkjent resultat av Coach Knowledge Assessment. (En online test som viser at coachen har oppfylt ICFs krav for å bli sertifisert).

ACC via ACSTH sporet

 • Coachen har fått et ACSTH diplom hvor utdannelsen består av minst 60 opplæringstimer.
 • 10 timer mentorcoaching (les mer om mentorcoaching under).
 • Via en tatt opp på bånd (og sendt inn) coaching sesjon, påvist ACC ferdigheter av ICFs kjernekompetanser foran en ICF-eksaminator.
 • Minst 100 timers coachingerfaring hvor av max 25 timmer pro bono. Minst 25 av disse 100 timer må ha vært samlet i løpet av de siste 18 månader.
 • Minst 8 kunder.
 • Godkjent resultat av Coach Knowledge Assessment. (En online test som viser at coachen oppfyler ICFs krav for å bli sertifisert).

ACC via Portfolio sporet

For å bli sertifisert via Portfolje-sporet har coachen fått en blanding av ulike utdannelser, både akreditterte eller ikke ICF-akkrediterte. Utdannelsen kan bestå av en blanding av ICF godkjente påeng (CCE, ACSTH) eller utdannelser som ikke er akkrediterte av ICF.  I dette sertifiseringssporet behøver coachen selv å bevise at kursen/kursene oppfyller ICFs krav når ingen ACTP eller ACSTH diplom er mottatt. Kravene er de samme som for ACC sertifisering via ACSTH (se ovenfor).

ICF Professional Certified Coach (PCC)

PCC er nivå 2 som sertifisert coach i ICF.
For å oppnå PCC velger du mellom tre ulike utdannelsesforløp, ACTP-, ACSTH-, eller porteføljeveien. Dersom du har utdannelse fra en ICF-godkjent skole og allerede er ACC-sertifisert (nivå 1) kan du søke om PCC når du har gjennomført 500 dokumenterte coachingtimer og at du tidligere har godkjente resultater på etikk-testen.

Generelle krav for en PCC sertifisert coach:

 • Accredited Coach Training ved en ICF godkjent skole.
 • 500 dokumententerte coachingtimer med minst 25 kunder, 50 timer må være gjennomført i løpet av de siste 18 månedene før du søker PCC-sertifisering.
 • Bestått ACC etikktesten Coach Knowledge Assessment test (CKA)
 • 10 timer mentorcoaching med en coach som har PCC- eller MCC-nivå
 • Dersom du har utdannelses via proteføljeveien, kreves også 2 godkjente lydopptak av coachingsamtaler med transkripsjoner

For mer utfyllende informasjon, se ICF Global sine hjemmesider

PCC via ACTP sporet

 • Coachen har fått et ACTP diplom hvor antall utdanningstimer og mentorcoachingtimer er inkludert, samt coachen har påvist PCC ferdigheter ihht ICFs kjernekompetanser i en coachingsesjon, bedømt av en ICF-eksaminator.
 • Minst 500 timers coachingerfaring hvor av maks 50 timer pro bono.
 • Minst 50 av disse 500 timer må ha vært samlet i de siste 18 månader.
 • Minst 25 kunder.
 • Godkjent resultat av Coach Knowledge Assessment. (En online test som påviser at coachen oppfyller ICFs krav for å bli sertifisert).

PCC via ACSTH sporet

 • Coachen har fått et ACSTH diplom hvor utdannelsen består av minst 125 utdanningstimer.
 • 10 timer mentorcoaching.
 • To opptakk av coachingsesjoner (innsendt), som viser PCC ferdigheter av ICF kjernekompetanser, med en ICF-eksaminator.
 • Minst 500 timer coachingerfaring hvorav maks 50 timer bono. Minst 50 av disse 500 timer må samles under de siste 18 månader.
 • Minst 25 kunder.
 • Godkjent resultat av Coach Knowledge Assessment. (En online test som viser at coachen oppfyller kravene for å bli sertifisert)

PCC via Portfolio sporet

For å bli sertifisert via Porfolje-sporet har coachen fått en blanding av ulike utdanninger (akkrediterte og ikke akkrediterte). Utdanningen kombinerer ICF-godkjente poeng (CCE, ACSTH) eller utdanninger som ikke er ICF-akkrediterte. I detta sertifiseringsspor behøver coachen selv å bevise at kurs/ene oppfyller ICFs krav når ingen ACTP eller ACSTH diplom er mottatt. Kravene er de samme som for PCC certifiering via ACSTH sporet.

 • 125 utdanningstimer.
 • 10 timer mentorcoaching.
 • Via to coachingsesjoner (opptak) å ha vist PCC ferdigheter av ICFs kjernekompetanser med en ICF-eksaminator.
 • Minst 500 timer coachingerfaring hvorav max 50 timer pro bono. Minst 50 av disse 500 timer må være samlet i løpet av de siste 18 månader.
 • Minst 25 kunder.
 • Godkjent resultat av Coach Knowledge Assessment. (En online test som at coachen oppfyller ICFs krav for å bli sertifisert).

ICF Master Certified Coach (MCC) – finns bare et spor

​​PCC er nivå 3 og øverste nivå som sertifisert coach i ICF.

På MCC-nivå gjelder følgende krav til kvalifikasjoner:
Accredited Coach Training ved en ICF godkjent skole.

 • 2.500 dokumententerte coachingtimer med minst 35 kunder.
 • 200 timer med coach spesifisert trening
 • 10 timer mentorcoaching med coach på MCC-nivå
 • 2 godkjente lydopptak av coachingsamtaler med skriftlige transkripsjoner
 • Prøven Coach Knowledge Assessment test (CKA), med godkjent resultat (dersom ikke gjennomført ved ACC- eller PCC-sertifisering)

For mer utfyllende informasjon, se ICF Global sine hjemmesider

Sertifiseringsprosessen steg på steg

Resertifisering

ICF jobber for høy standard blant profesjonelle coacher globalt og krever at alle ICF-sertifiserte coacher må fornye sin sertifisering hvert tredje år.  Gjennom resertifisering bidrar du til at ICF opprettholder og videreutvikler sine profesjonelle standarder for coaching. I tillegg viser du at du ønsker å videreutvikle deg faglig.

Krav til resertifisering

 • Dokumentere etterutdanning av minst 40 timers Continuing Coach Education (CCE) poeng i løpet av de tre siste årene fra tidspunktet for siste sertifisering. 24 av timene må være spesifikt relatert til Core Competences (CC).
 • Tre timer av de totalt 40 CCE må være relatert til det etiske regelverk. (Egen webtest ICF).
 • Gjennomføre kurset ICF Ethics CCE Course. Dette kurset vil gi de nødvendige 3 poengene innen etikk, og du mottar dokumentasjon fra ICF Global når dette kurset er gjennomført. Denne må legges ved som dokumentasjon ved innsendelse av resertifiseringen.
 • Ved fornyelse ACC kan de 10 mentorcoachingene telle opp imot CC. Resten kan være RD (Resourse Development).

Kun for resertifisering av ACC

 • Dokumentere 10 mentorcoaching timer (utover de som inngår i din opprinnelige sertifisering).
 • Mentorcoachingen må være gjennomført i løpet av de tre siste årene siden dato for siste sertifisering
 • Mentorcoach må selv være ICF-sertifisert

Les mer om resertifisering her.

Lurer du fortsatt på noe? Sjekk vår Q&A’s område!