Velkommen til skattekammeret!

Her finner du ressurser, som er tilgjengelig for deg, som er medlem.

  • ICF Member Toolkit – Her kan du finne relevant informasjon og om hvordan du skaper din bedrift og hva som vil være viktig i den sammenheng.
  • Når det gjelder kompetanseutvikling, er ICF Learning Portal-en et besøkssted, verdt din tid. Her finner du webinarer som gir, bl.a., CCE-poeng.