Turid Eskedal

Navn:

Turid Eskedal

Presentasjon av coach

Jeg er utdannet coach hos Erickson College i Oslo, og fullførte utdanningen med eksamen i juni 2018. Jeg har mange års erfaring fra arbeid som sykepleier i ulike sammenhenger og ser på meg selv som en som arbeider for å fremme helse. Jeg har den tilnærmingen at helsen vår blir påvirket av "alt": hvordan kroppen fungerer, vår mentale tilstand, familieliv, venner og kolleger, arbeid, utdanning, ja alt som har innvirkning i livene våre. Det er tydelig for meg at coaching kan ses som en samarbeidsform som tilrettelegger for helsefremming for den som blir coachet (coachee). I lys av dette brenner jeg for coaching!

Kontaktinformasjon

Adresse:

, Oslo

Telefon:

004792484014

Epostadresse:

tu-esk@online.no

Podcast:

Nettside og booking:

Linkedin:

Facebook:

Instagram:

Twitter:

TILBAKE