Sissel Sem Stoltenberg

Navn:

Sissel Sem Stoltenberg

Presentasjon av coach

Sissel er sertifisert CTI-coach og ORSC-coach, med utdannelse fra Coach Training Institute i London/Oslo. I tillegg er hun sertifisert Theraputic Art Life Coach og bruker ofte billedmaling/kreativt uttrykk i forbindelse med lederkurs/kurs og personlig coaching. Hun har blant annet Bedriftsøkonomi og Kommunikasjonsrådgivning fra BI og er sertifisert i analyseverktøyet JTI (MBTI typepsykologi for enkeltpersoner og team) samt Big Five og NEO PI-R (verktøy for personlighetsutvikling og rekruttering). Hun er også kunstutdannet. Fokus på individcoaching og gruppecoaching /leder- og teamutvikling/organisasjonsutvikling/omstilling og karriereveiledning. Har 19 års erfaring som coach/lederutvikler og har jobbet mye i bank og finansbransjen, IT-og hotellbransjen og for Finansforbundet siden 2002. Hun har bakgrunn som ledercoach og HR Manager samt adm. ledelse i reklamebransjen og multimediabransjen. Tidligere styremedlem i International Coach Federation, Nordic og i Etisk Komite

Kontaktinformasjon

Adresse:

, Snarøya

Telefon:

4922000

Epostadresse:

sissel@sisselstoltenberg.no

Podcast:

Nettside og booking:

Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/stoltenberg-sissel-6b0401/

Facebook:

Instagram:

Twitter:

TILBAKE