Sissel Andersen

Navn:

Sissel Andersen

Presentasjon av coach

Som leder leverer du dine resultater gjennom dine ansatte. Er du bevisst din måte å lede på? Kjenner du deg selv og din naturlige måte å tenke og føle på? Er du bevisst på hvordan din adferd påvirker dine omgivelser? Hvor godt kjenner du dine medarbeidere og den enkeltes talenter og motivasjon? Programmet jeg tilbyr vil bidra til: • Økt jobb-engasjement • Bedre resultater (KPI og ROI) • Økt tillit • Reduksjon av konflikter • Økt samspill i teamet • Reduksjon i sykefravær • Mindre turnover Jeg bistår i utviklingsprosesser, både for privatpersoner og næringsliv. For privatpersoner handler det om personlig utvikling og selvledelse. For næringsliv handler det om organisasjonsutvikling gjennom, for eksempel, individuell ledercoaching og teamcoaching. Jeg er sertifisert både som Gallup Strenghts Coach og e2grow High Performer Coach. I tillegg er jeg Erickson Certified Profesjonell Coach, samt ICF Certified Professional Coach (PCC). Samtaler er 100 % konfidensielle og følger ICF’s etiske retningslinjer. Gjennom min erfaring, som både områdeleder og salgsleder i Gjensidige Forsikring, har jeg kjent på mange av de utfordringene det er å være leder med resultat- og personalansvar, samt skape engasjement hos den enkelte i teamet.

Kontaktinformasjon

Adresse:

Krøgenesveien 2, 4841 Arendal

Telefon:

004791712570

Epostadresse:

sissel@andersen-cc.no

Podcast:

Nettside og booking:

Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/sissel-merete-andersen-969b5913/

Facebook:

Instagram:

Twitter:

TILBAKE