Marit Silseth

Navn:

Marit Silseth

Presentasjon av coach

Bred erfaring innen organisasjonsutvikljing; lederutvikling, ledertrening, lederevaluering, ledercoaching/lederstøtte, teamutvikling, karriereutvikling/omstilling og som foredragsholder innen temaene ledelse og endringsledelse.. Marit har en mastergrad i ledelse fra BI, er utdannet ingeniør og økonom i tillegg til en sertifisering som coach, PCC. Hun har en solid erfaring fra over 20 år som leder i privat næringsliv med organisasjonsutvikling der ledelse og strategi har vært hovedfeltene. Siden 2008 har hun vært organisasjonskonsulent.. Hovedoppdrag har vært innen lederutvikling, lederassessment, lederstøtte/coaching, teamutvikling og omstilling/karriereutvikling. I tillegg har hun vært involvert i større strategiprosesser. Hun har jobbet med innovasjon gjennom veiledning og støtte av nyetablerere. Marit har vært involvert i flere store nasjonale og internasjonale prosjekter. Hun arbeider med alle faser av organisasjons- og lederutviklingsprosjekter, og hun holder foredrag innen ledelse og endring.

Kontaktinformasjon

Adresse:

, LYSAKER

Telefon:

4790734964 (47)

Epostadresse:

marit@silsethconsulting.no

Podcast:

Nettside og booking:

Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/maritsilseth/

Facebook:

Instagram:

Twitter:

TILBAKE