Årsmøtet for ICF Norge avholdes torsdag 11. mai 2023,  på Forskningsparken, Oslo.

 

Har du noen saker du vil melde inn til årsmøtet, må sakene være sendt inn til styret senest 23. mars 2023. Du melder inn sak ved å sende en mail til icfcoacher@gmail.com  Vi oppfordrer alle som har mulighet til å stille på årsmøtet slik at vi sammen former fremtiden for ICF coachene.

 

Innkallingen til årsmøtet kommer rundt påsketider ca uke 15.