ICF sine Retningslinjer for bruk av varemerket 

Formålet med disse retningslinjene er å sikre og opprettholde troverdigheten til ICF sitt premium varemerke i markedet. Feilaktig bruk av ICF -varemerket kan resultere i en anmeldelse til ICF Ethical Review Board. Du kan verifisere om en coach har rett til å bruke merkevaren til ICF eller ikke via lenken nedenfor. Vær oppmerksom på at det bare validerer medlemskap i ICF Global og sertifisering.

 

Sammen styrker vi ICF sitt varemerke når alle følger disse retningslinjene

Medlemskap

Som medlem av ICF Global kan du bruke ICF sin logo og kan ha ICF -medlem eller ICF Global -medlem på personlige dokumenter som visittkort, CV, konsulentprofil og i sosiale medier som LinkedIn og Facebook etc. Ettersom medlemskapet er personlig, kan logoen bare brukes på dokumenter sammen med ditt fulle navn. Medlemskapet må fornyes hvert år for å forbli gyldig.

For å være medlem må du oppfylle minst ett av følgende krav:

 • Har startet eller fullført et coaching kurs på minst 60 timer som oppfyller ICF sine standarder for godkjent opplæring.
 • Besitte en eksisterende ICF -sertifisering (ACC, PCC eller MCC)

Utdanning

Når du har fullført en utdannelse som er godkjent av ICF, kan du oppgi dette i dine personlige dokumenter som visittkort, CV, konsulentprofil og i sosiale medier som LinkedIn og Facebook, etc.

Når du har bestått utdanning på minst 125 timer (ACTP), kan du angi ett av følgende eksempler:

 • Sertifisert Coach
 • Sertifisert Coach + Utdanninginstitusjonen sitt navn
 • Sertifisert Coach + Kursnavn
 • Eller en kombinasjon av ovennevnte samt en beskrivelse, godkjent av International Coaching Federation eller oppfyller ICFs opplæringskrav for PCC -sertifisering.

Når du har bestått et kurs på 60 – 124 timer (ACSTH), kan du gi et av følgende eksempler:

 • Sertifisert Coach
 • Sertifisert Coach + Utdanninginstitusjonen sitt navn
 • Sertifisert Coach + Kursnavn
 • Eller en kombinasjon av ovennevnte samt en beskrivelse, godkjent av International Coaching Federation eller oppfyller ICFs opplæringskrav for ACC -sertifisering.

Når du har bestått en utdanning som er kortere enn 60 timer, kan du skrive inn:

 • Kursnavn + Navnet på utdanningsinstitusjonen, du kan også legge til beskrivelsen “godkjent av International Coaching Federation”

Slik får studenter IKKE bruke ICFs varemerker og logoer

 • ACC (PCC, MCC) – utdanning
 • ACC (PCC, MCC) – diplomert. ACC, PCC og MCC er navn på sertifiseringer og har dermed ingenting med utdanning å gjøre.

Sertifisering

En sertifisert coach kan bruke ICF sine logoer for sertifisering og kan bruke dette på personlige dokumenter som visittkort, CV, konsulentprofil og i sosiale medier som LinkedIn og Facebook etc. Siden sertifiseringen er personlig, kan sertifiseringslogoen bare brukes på dokumenter sammen med coachen sitt fulle navn. En sertifisering er gyldig i 3 år og må derfor fornyes for å forbli gyldig.

En ACC – sertifisering er spesifisert i henhold til følgende eksempel:

ICF – Associate Certified Coach
ICF – Associate Certified Coach (ACC)
ICF – Certified Coach ACC
ICF – Sertifisert Coach ACC (norsk)
ICF – skal alltid skrives først, etterfulgt av sertifiseringsnivået Associate Certified Coach, alternativt ACC

En PCC – sertifisering er spesifisert i henhold til følgende eksempel:

ICF – Professional Certified Coach
ICF – Professional Certified Coach (PCC)
ICF – Certified Coach PCC
ICF – Sertifisert Coach PCC (norsk)
ICF– skal alltid skrives først, etterfulgt av sertifiseringsnivået Professional Certified Coach, alternativt PCC

En MCC – sertifisering er spesifisert i henhold til følgende eksempel:

ICF – Master Certified Coach
ICF – Master Certified Coach (MCC)
ICF – Certified Coach MCC
ICF – Sertifisert Coach MCC (norsk )
ICF – skal alltid skrives først, etterfulgt av sertifiseringsnivået Master Certified Coach, alternativt MCC

Sertifiseringen sin gyldighet

ICF setter en høy standard for coaching, og sertifiseringen er derfor begrenset til tre år. Når sertifiseringsperioden er utløpt, opphører retten til å kalle seg sertifisert og bruke logoen til sertifisering. Dette gjelder også hvis coachen har søkt om et høyere sertifiseringsnivå og enda ikke har fått svar. Det er derfor viktig å søke i god tid om fornyelse av sertifiseringen på samme eller høyere nivå.

En sertifisert coach kan enklest sikre troverdigheten til sertifiseringen ved å bruke det digitale merket / badge utviklet av ICF Global. Mer informasjon finnes her hvis det er her.

 

Slik får man IKKE anvende varemerket ICF samt Sertifiseringsnivå

Etter at tidsfristen (3 år) for sertifiseringen er utløpt, kan du ikke lenger bruke den nåværende logoen eller kvalifisere deg som sertifisert coach. Sertifiseringsnivåene ACC, PCC, MCC er navnet på sertifiseringen og kan ikke brukes eller blandes med utdanning. Utdannede og usertifiserte trenere kan kalle seg Certified Coach / sertifisert coach.

 

Sertifiseringen får IKKE skrives som følgende:

 • ICF – sertifisert coach. Denne benevnelsen får ikke benyttes da sertifiseringsnivået må defineres for å ikke vise til et høyere nivå.
 • ICF – coach. Denne benevnelsen får heller ikke benyttes da det ikke finnes noe som heter ICF Coach.
 • Begrepet ICF – Coaching får ikke benyttes da det ikke finnes en spesifikk “ICF metode” for coaching.
 • Profesjonell ACC – Coach får heller ikke benyttes da ordet profesjonell ikke skal brukes med ACC.
 • Hvis du har søkt om et høyere sertifiseringsnivå, kan du ikke bruke det før du vet at du har mottatt ditt nye sertifikat.
 • Et selskap kan ikke inneha en sertifisering, det er kun den enkelte coach som har sertifiseringen.

Akkrediterte utdanninger

En utdanningsinstitusjon eller en organisasjon som har fått opplæringen godkjent av ICF, kan bruke logoen som refererer til den godkjente opplæringen og kan angi dette på nettstedet og på materiell som er knyttet til opplæringen som er godkjent.

Utdanningsinstitusjoner kan søke om å få opplæringen kvalitetssikret / akkreditert av ICF. En godkjent utdannelse betyr at ICF har kontrollert at utdanningen oppfyller kravene deres for å være coachspesifikk og oppfyller ICF sine kvalitetskrav, noe som gjør det lettere for studenten å søke om sertifisering.

ICF begrep og kriterier for godkjente ACTP utdanninger 

 • ACTP (Accredited Coach Training Program) – tilbakevendende treningsprogram på minst 125 timer som oppfyller ICF sitt opplæringskrav for en PCC -sertifisering.
 • Lærere må ha en nåværende sertifisering (ACC, PCC eller MCC)
 • Mentorene og sensorene må være minst PCC-sertifisert.
 • Personen som er hovedansvarlig for opplæringsprogrammet må være minst PCC – sertifisert og ha en plan om å søke om MCC innen tre år.
 • Som en del av opplæringen inkluderer ACTP å kunne tilby en egen sertifisering. Kravene til disse er forskjellige og må være godkjent av ICF og må ikke forveksles med ICFs PCC -sertifisering.
 • Kvalitetssikring er tidsbegrenset til tre år, og samsvar kontrolleres årlig.
 • ACTP – logoen kan bare brukes av opplæringsorganisasjonen på nettsteder, dokumenter og kursmateriell etc. beregnet på opplæringen som er godkjent av ICF.

ICF begreper og kriterier for godkjente ACSTH utdanninger

 • ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) – kontinuerlig utdanning på minst 30 timer som dekker alle kjernekompetanser.
 • Hvis utdanningen dekker minst 60 timer, oppfyller den ICFs opplæringskrav for en ACC -sertifisering
 • Lærere må ha en nåværende ICF -sertifisering (ACC, PCC eller MCC). Kvalitetssikring er tidsbegrenset til tre år, og samsvar kontrolleres årlig.
 • ACSTH -logoen kan bare brukes av opplæringsorganisasjonen på nettsteder, dokumenter og kursmateriell etc. beregnet på opplæringen som er godkjent av ICF.

ICF begrep og kriterier for godkjente CCE utdanninger

 • CCE (Continuing Coach Education) – kortere utdanninger som kan, men ikke trenger å være, av engangskarakter. Trenger ikke dekke alle kjernekompetanser.
 • Kvalitetssikring er tidsbegrenset til ett år.
 • CCE -logoen kan bare brukes av utdanningsorganisasjonen på nettsteder, dokumenter og kursmateriell etc. beregnet på opplæringen som er godkjent av ICF.