GDPR i ICF Norge

GDPR står for General Data Protection Regulation.

Etter vedtak i EU og det norske Storting trådde  ny personopplysningslov i kraft 20.juli 2018. Den nye personopplysningsloven består av to hovedelementer:

  1. EUs personvernforordning (GDPR) gjøres til norsk lov.
  2. En rekke bestemmelser som supplerer reglene i forordningen.

1. juli 2018 innføres GDPR i Norge. De nye personvernregler vil gi en mye mer helhetlig behandling av folks personopplysninger. De endrer og skjerper pliktene til håndtering av personopplysninger og gir borgerne får et styrket personvern.

På bakgrunn av denne endringen har vi i ICF Norge oppdatert vår datalagringspolicy (under oppdatering), inkludert personvernerklæring (under oppdatering).

Oversikt de mest sentrale reglene i personvernforordningen (GDPR) finner du her. Hos Bedre Bedrift finner du noen gode innspill og tips på hvordan bli GDPR-klar.