Før du ansetter en coach:

  • Reflektere over ditt formål og mål. Oppsummer hva du forventer å oppnå ved å samarbeide med en coach. Med en klar idé om de ønskede resultatene, kan du velge en coach som har riktig kompetanse for å hjelpe deg med å utvikle en strategi for å nå målene du/dere har satt dere.
  • Intervju flere coacher, minst tre. Spør hver coach om hans eller hennes erfaring og kvalifikasjoner, og be om minst to referanser.
  • Bekreft troverdigheten. Bekreft hver treners utdannelse, profesjonelle medlemskap og referanser.

 

Still følgende spørsmål når du intervjuer coachen din:

  • Hva er din coacherfaring (antall coachede personer, mange års erfaring, typer coaching -situasjoner, etc.)?
  • Hvilken coach-utdannelse har du (et ICF-akkreditert opplæringsprogram, annen trenerspesifikk opplæring, etc.)?
  • Hvilket sertifiseringsnivå har du?
  • Hva er din spesialitet eller områder der du jobber oftest?
  • Hvilke typer organisasjoner jobber du mest med? Og på hvilke nivåer (ledere, toppledelse, mellomledelse / mellomledere, etc.)?
  • Hva er noen av dine suksesshistorier (spesifikke eksempler på klienter som har lykkes som et resultat av coaching)?
  • Sørg for at coachen din er ICF -sertifisert.