Hvordan skape meningsfulle resultater for individer og organisasjoner?

Vi har alle mål vi ønsker å oppnå, utfordringer vi streber etter å overvinne, ideer som må utvikles og tider hvor vi føler oss fastlåste. Å jobbe med en ICF – coach kan skape bevissthet om potensialet ditt og utvikle deg, på veien til velvære både på et personlig og profesjonelt plan.

Klienter som har samarbeidet med en coach viser forskjellige positive effekter, inkludert *:

  • Forbedret kommunikasjon
  • Økt selvfølelse / selvtillit
  • Økt produktivitet
  • Optimalisert prestasjon / ytelse
  • Forbedret balanse i arbeidslivet

*Kilde: 2017 ICF Global Consumer Awareness Study

 

Gjennomfør en meningsfull forandring i din organisasjon

Et økende antall organisasjoner ser verdien av å bygge coachingkulturer som tilbyr ansatte på alle nivåer muligheten til å utvikle sine evner, øke verdien og oppnå sine faglige mål. Å investere i coaching lønner seg. Coaching kan endre organisasjonens kultur ved å utvikle en lederstil fra å gi ordrer og kontroll til en lederstil som er preget av samarbeid og kreativitet. Studien, Building a Coaching Culture with Millennial Leaders (2017), viser at organisasjoner med en forankret coachingkultur;

  • 61 prosent av de ansatte er veldig engasjerte, mot 53 prosent fra organisasjoner uten sterk coachingkultur.
  • skjer en inntektsøkning over gjennomsnittet, i forhold til bransjekolleger.*
  • forplikter seg til å anvende klare faglige standarder for eksterne coacher, interne coacher og ledere som bruker coachingferdigheter.

ICF tilbyr det eneste globalt anerkjente, uavhengige referanseprogrammet for profesjonelle utdanninger. Start organisasjonens coaching initiativ ved å søke om tjenester fra ICF-sertifiserte medlemmer.

La ICF hjelpe deg med å finne de riktige partnerne for din organisasjon sin coachingreise!