The International Coach Federation er en ledende i å gjennomføre og videreformidle forskning innen coaching. På ICF Research Portal kan du finne forskningsresultater i form av interessante rapporter og undersøkelser.

ICF forskningsforum

ICFs forskningsforum er rettet mot forskere og profesjonelle coacher, men også andre aktører som ønsker å vite mer om coaching eller coaching metoder fra et vitenskapelig perspektiv.

  • Formidler og støtter aktuell forskning og vitenskap om coaching
  • Oppretter fora og dialoger med fokus på felles læring og kunnskapsutvikling kan brukes til å skape utvikling og resultater for enkeltpersoner og organisasjoner.

ICF mener at kombinasjonen av den teoretiske kunnskapen som kan hentes fra god forskning og utøverens og kundens mer implisitte eller utforskende kunnskap er en forutsetning for effektiv coaching.