ICF Norge har som formål å utvikle profesjonalitet i coachingbransjen ved å fremme ICFs sertifiseringsordning, etikk og standarder for coaching. ICF Norge er en medlemsorganisasjon for profesjonelle coacher. ICF Norge fasiliterer et nettverk av profesjonelle coacher og tilbyr nettverksarenaer, kompetanseutvikling og rådgivning om sertifisering og medlemskap.

Vi ønsker også å være til støtte for innkjøpere av coaching. Ta gjerne kontakt for mer informasjon ved å bruke Kontakt-skjemaet eller sende oss epost til icfcoacher@gmail.com.