Her kan du anonymt varsle styret i ICF Norge, hvis du oppdager at noen bruker ICF sitt varemerke feil eller misbruker det. Vår erfaring viser at ofte er det tilfellet manglende kunnskap om retningslinjene, som beskriver den riktige fremgangsmåten.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.