Årsmøtet i ICF Norge avholdes digitalt onsdag 27. april kl. 17 – 19.

Innkallingen til møtet kommer i løpet av uke 13. Har du noen saker du vil melde inn til årsmøtet, må sakene være sendt inn til styret senest 23. mars 2022. Du sender e-post til icfcoacher(at)gmail.com. Vi oppfordrer alle som har mulighet til å stille på årsmøtet slik at vi sammen kan forme fremtiden for ICF  coachene.