Dato/Tid
Dato - 10 October, 2022 - 8 December, 2022
19:00 - 21:00


Velkommen til høstens ICF Norge webinarer

 

 

Dato og tidspunkt Tema Påmelding

10/10/22

kl.19:00 -21:00

Kjernekompetanse 1 – demonstrere etisk praksis. Påmelding her

19/10/22

kl.19:00 -21:00

Kjernekompetanse 3 – Hvordan opprette og vedlikeholde avtale (kontakt) med kunde (klient og oppdragsgiver). Påmelding her

10/11/22

kl.19:00 -21:00

Kjernekompetanse 2 – besitter/ har et coachende tankesett.

Kjernekompetanse 4 – Skaper tillit og trygghet.

Påmelding her

8/12/22

kl.19:00 -21:00

Kjernekompetanse 5 – Opprettholde tilstedeværelse. Påmelding her

*Lenken til hvert webinar vil bli lagt ut noen timer før starten av hvert webinar.

Kjernekompetanse 1 – demonstrere etisk praksis.

Mandag 10. oktober kicker vi det hele i gang med etisk komite og et dypdykk kjernekompetanse 1 – demonstrere etisk praksis “Vær oppmerksom på etiske dilemma i coaching”

Et etisk dilemma kjennetegnes ved at et hvert handlingsalternativ er i konflikt med en verdi av betydning for en eller flere berørte parter. Det finnes ikke en åpenbart god løsning. Fakta, verdier og lovverk må utforskes og rangeres. Det må løftes frem flere handlingsalternativer, og ett må velges. Samtidig sitter man igjen med et rest-problem… Å reflektere over etiske dilemma kan være en krevende, og samtidig nødvendig øvelse.

Etisk komite, ved Turid Eskedal, vil innlede webinaret med en kort presentasjon av et relevant teoretisk rammeverk for etikk og forklare en modell som kan anvendes for å reflektere over og lære av etiske dilemmaer. Vi presenterer et eller flere case der etiske dilemmaer i coaching kommer til syne, og inviterer deltakerne til refleksjon over dilemmaene ved hjelp av refleksjonsmodellen.

 

Kjernekompetanse 3 – Hvordan opprette og vedlikeholde avtale (kontakt) med kunde (coachee og oppdragsgiver).

Cecilie Steenland ACC i ICF og MA in Applied Coaching (som 1 av 4 i Norge). Jobber til daglig med lederstøtte, kulturbygging og organisasjonsutvikling bedriftsinternt, samt underviser og holder kurs i regi av Fønix Kompetanse.

Cecilie vil lede webinaret som tar et dypdykk i kjernekompetanse 3 “Etablere og opprettholde avtaler”. Deltakerne får dele erfaringer og styrke felles forståelse og innsikt i denne kjernekompetansen.

 

Kjernekompetanse 2 – besitter/ har et coachende tankesett & Kjernekompetanse 4 – Skaper tillit og trygghet

Jan Georg Kristiansen, MCC, fra Erickson Coaching vil ta oss gjennom kjernekompetanse 2 og 4. Basert på en 15-minutters demo vil deltakerne se gjennom de praktiske linsene til en mentor-coach.

Deltakerne vil i demo se, høre og oppleve coachens distinksjoner av språk for å forsterke tilliten og tryggheten til klienten. Jan Georg vil gjennomgå kompetansene i lys av de neurovitenskapsbaserte tre hjernes kunnskap; hode, hjerte og mage.

Her er link til ICF sine kjernekompetanser.