Dato/Tid
Dato - 13 October, 2021 - 20 April, 2022
19:30 - 20:30


Til informasjon, møtes styret i ICF Norge hver måned. Datoene for oppkommende møter er som følger:

Den 13.okt. 2021

Den 10.nov. 2021

Den 8.des. 2021

Den 12.jan. 2022

Den 9.feb. 2022

Den 9.mar. 2022

Den 20.apr. 2022