Dato/Tid
Dato - 27 October, 2021
18:00 - 19:30


ICF Sverige inviterer til webinar, den 27.oktober 2021. Den gir 1,5CCE (Core comp). Om du er ICF medlem, får du 50% rabatt ved å bruke promokoden Nordic ved påmelfing (vennligst følg denne linken): https://icf.confetti.events/klienten-var-inte-coachbar-lngre-s-vi-brjade-flirta-i-stllet

Fortbildning kring etiska dilemman som kan uppstå i en coachingrelation

Attraktion uppstår där människor träffas. Coaching är inget undantag. Inom utveckling pratas mycket om drivkrafter, men vi diskuterar sällan eller aldrig konsekvenserna av en av våra starkaste drivkrafter – sexualiteten. Vad händer när attraktionen gör entré?
Fortbildningen vänder sig till alla som jobbar professionellt med coachning.
Som deltagare får du medverka i ett öppet samtal om något som av många anses vara tabubelagt och du får ökat stöd i hur du kan förhålla dig i knepiga situationer.
Du kan med fördel läsa igenom ICF Etiska riktlinjer inför fortbildningen här!