Dato/Tid
Dato - 15 November, 2021
19:00 - 20:30

Plass
Webinar


Velkommen til webinar om en felles norsk standard for coaching i Norge. Som nevnt i forrige nyhetsbrev så jobbes det nå med å lage en felles norsk standard for coaching i Norge.


Dette webinaret vil gi deg nyttig informasjon om bakgrunn for prosessen, status og hvordan det skal jobbes videre fra ICF sin side når høringsutkastet er klart .

Dine innspill som medlem er vesentlig for en best mulig standard. Vi legger også opp til dialog i plenum og i break-out rooms.

Håper å se mange, som er engasjerte.

Meld deg på her.

Mvh,

Styret i ICF Norge